+48 22 618 55 21
+48 512 988 587
info@okta8.pl
Kadry i Płace

Oferujemy usługi kadrowo-płacowe łącznie z usługami księgowymi bądź jako samodzielną usługę w zakresie kadr i płac. Usługi kadrowo-płacowe obejmują przede wszystkim:

 • Przygotowanie umów o pracę.
 • Przygotowanie umów cywilnoprawnych.
 • Prowadzenie teczek osobowych pracowników.
 • Prowadzenie ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich pracowników.
 • Przygotowanie świadectw pracy.
 • Rejestracja pracowników w ZUS.
 • Sporządzanie deklaracji ZUS (przekazywanie drogą elektroniczną).
 • Sporządzanie druków RMUA.
 • Sporządzanie dokumentacji do ZUS.
 • Naliczanie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem dodatków i potrąceń.
 • Sporządzanie list wynagrodzeń i pasków wypłat wynagrodzeń dla pracowników.
 • Naliczanie zaliczek na podatek dochodowy.
 • Sporządzanie informacji o dochodach rocznych pracowników.
 • Sporządzanie zaświadczeń o zarobkach oraz o zatrudnieniu.
 • Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach.
 • Tworzenie deklaracji PFRON .
 • Sporządzanie sprawozdań GUS.
 • Dokonywanie rozliczeń właścicieli firm w ZUS.
Szacunkowe ceny netto
Obsługa kadrowa pracowników zarejestrowanych w ZUS 50 zł brutto za pracownika
Obsługa kadrowa pracowników niezarejestrowanych w ZUS 25 zł brutto za pracownika
Miesięczny raport rozliczeniowy przedsiębiorcy 50 zł brutto miesięcznie