+48 22 618 55 21
+48 512 988 587
info@okta8.pl
Fundusze unijne

Fundusze unijne na lata 2014-2020 prawdopodobnie po raz ostatni będą tak korzystne dla naszego kraju, dlatego warto ubiegać się o nie jak najszybciej.

Procedury związane z pozyskiwaniem środków unijnych nie są jednak łatwe. Ubieganie się
o dofinansowanie wymaga złożenia odpowiednich wniosków i dokumentów, co zazwyczaj oznacza dla przedsiębiorcy barierę nie do pokonania.

OKTA Biuro Rachunkowo-Usługowe oferuje kompleksową pomoc przy pozyskiwaniu środków unijnych. W tym celu przygotowujemy dla Klientów m.in. wnioski i niezbędną dokumentację, załączniki i studium wykonalności/ biznes plany do wniosków oraz wykonujemy inne czynności związane z pozyskaniem dotacji, a także pomagamy poprawnie rozliczyć uzyskaną dotację, w ścisłej współpracy z instytucjami finansującymi.

Na życzenie Klienta zamiast kompleksowej pomocy oferujemy też pomoc na konkretnym etapie pozyskiwania dotacji, np. przy opracowaniu biznes planu.

Obsługujemy w powyższym zakresie przedsiębiorców, instytucje, osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także inne podmioty, takie jak kościoły, uczelnie i NGO.

Fundusze dla przedsiębiorców na lata 2014-2020 są dostępne przede wszystkim w:

  • Programie Inteligentny Rozwój (główny cele: pobudzenie innowacyjności gospodarki, np. poprzez wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi w celu komercjalizacji wyników prac badawczych oraz zwiększenia wartości prywatnych nakładów na B+R);
  • Programie dla Polski Wschodniej, oznaczającym dofinansowanie m.in. wdrażania innowacji (w tym wymagających przeprowadzenia prac B+R lub stworzenia/rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej) oraz wsparcie tworzenia nowych firm;
  • Regionalnych Programach, które mają za zadanie wesprzeć inwestycje oraz rozwój kadr przedsiębiorstw, a także wzmocnić tzw. regionalne inteligentne specjalizacje (czyli to, w czym dany region się specjalizuje i co będzie siłą napędową jego gospodarki).

Przedsiębiorcy mogą korzystać ponadto z funduszy unijnych w Programie Polska Cyfrowa (dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych na budowę, rozbudowę lub przebudowę sieci dostępowych do szybkiego internetu oraz dla firm chcących realizować projekty e-administracji we współpracy z samorządami i administracją rządową), Programie Wiedza Edukacja Rozwój (m.in. podwyższanie kompetencji kadr małych i średnich przedsiębiorców, wsparcie na zakładanie własnej firmy, programy outplacementowe, wyższą jakość usług instytucji otoczenia biznesu) oraz Programie Infrastruktura i Środowisko (gospodarka odpadami i wodna, efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii).

Szacunkowe ceny netto
Pozyskanie dotacji z UE poniżej 10% wartości dotacji