+48 22 618 55 21
+48 512 988 587
info@okta8.pl

Accounting and Payroll Services

MENU

Porady prawne

Prawo kanoniczne

Nasze biuro oferuje swoim Klientom pomoc prawną z zakresu prawa kanonicznego (spraw związanych z prawem Kościoła Katolickiego).

Jest to oferta skierowana głównie do osób poszukujących fachowego wsparcia w sprawach związanych z procesem małżeńskim przed Trybunałami Kościelnymi. Często procesy takie są nazywane, chociaż jest to zupełnie błędne, „rozwodami kościelnymi”. W rzeczywistości chodzi bowiem o stwierdzenie nieważności węzła małżeńskiego.

Niektórym osobom terminy te mogą wydawać się tożsame, jest to jednak przekonanie fałszywe. Rozwód zakłada bowiem, że miało miejsce ważne zawarcie związku małżeńskiego, który został rozwiązany na żądanie któregoś, lub obojga, z małżonków. W przypadku stwierdzenia nieważności węzła małżeńskiego Trybunał Kościelny rozpatruje, czy do ważnego zawarcia małżeństw w ogóle doszło. Jedynie w przypadku istnienia nieprawidłowości przy zawarciu związku małżeńskiego może dojść do stwierdzenia nieważności małżeństwa. Skutkuje to tym, iż strony mogą ponownie (de facto po raz pierwszy) zawrzeć ważne małżeństwo w Kościele Katolickim lub prowadzić swoje życie jako osoby stanu wolnego.

Sądy cywilne, rozpatrując pozwy rozwodowe, badają więc, czy doszło do trwałego i całkowitego rozpadu pożycia małżeńskiego i na tej podstawie orzekają o rozwodzie. Trybunały Kościelne badają zaś nie aktualny stan pożycia małżeńskiego, a to czy w chwili zawierania małżeństwa nie istniała jedna z przeszkód do zawarcia małżeństwa (opisanych w kanonach 1083-1094 Kodeksu Prawa Kanonicznego), lub nieprawidłowości przy wyrażaniu zgody na zawarcie małżeństwa (kanony 1095-1107). Mogły mieć również miejsce braki odnośnie obowiązującej formy zawarcia małżeństwa. Oznacza to, że nieudane pożycie małżeńskie nie jest przesłanką decydującą o stwierdzeniu nieważności węzła małżeńskiego. Może ono jednak być sygnałem, że już na etapie zawierania związku małżeńskiego mogły mieć miejsce działania niezgodne z prawem kanonicznym. W takich sytuacjach warto skonsultować się z prawnikiem kanonistą, który zbada nasz przypadek i udzieli nam wskazówek na temat ewentualnych dalszych działań zmierzających do uregulowania naszego stanu cywilnego w świetle norm prawa kanonicznego.